Information för hyresgäster

Felanmälan Hiss

Trygga hiss 08-7989200
 

Störningsjour/Trygghetsjour

Securitas 010-4705510
 

Växelnr för Hyresgäster & Övriga

+4685-8005800
 

Felanmälan EJ akuta ärenden 

info@jarnafast.se alt använd kontaktformuläret 
 

Felanmäla AKUTA fel

Jonssons fastighetsjour 08-55151255
Jourtid 16-07 samt helger dygnet runt